คณะครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฐพงษ์ อินทราย
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ