คณะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
     
     
 
 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ