คณะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฐผไท  สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
 
นายธีรวิชญ์ ล้อวัชระสุภาภรณ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสรวีร์ ตาวิยะ
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ