คณะครูประจำแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายจีรวัฒน์  กาชัย
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
   
  นางขนิษฐา สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ