คณะครูประจำแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางทิพรัตน์ จูจันทร์
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
   
  นายจีรวัฒน์  กาชัย
ครูประจำแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ