คณะครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
 
     
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายปฏิภาณ คำรินทร์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายอรรณพ สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายกิตติศัพท์ สารินทร์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ