คณะครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
 
     
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
 
นายอรรณพ สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนันทวัฒน์ เกษรดอกไม้
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ