ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ