ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ