ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ