ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560
 
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ