วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพเถิน
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ