คณะครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฐผไท  สุทธิเสริม
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
   

นายณัฐวุฒิ แห่วตระกูลปัญญา
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ