คณะครูประจำแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ