คณะครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายฉัตรชัย สนสำฤทธิ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 
     
   
  นายยนตร์รัตน์ ธาราวรสัตย์
ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ