คณะครูประจำแผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นางขนิษฐา สลีแดง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 
     
     
 
 

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ