คณะครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)
 
     
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
 
นายอรรณพ สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนันทวัฒน์ เกษรดอกไม้
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ