คณะครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
  นายณัฏฐชัย อ้ายฝอย
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 
     
นายวิทยากร เครือกลางรงค์
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นายอนันต์ วงศ์จันต๊ะ
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐวรรษ ปันฟอง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
     
   

นายอรรณพ สลีแดง
ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ