คณะครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
   
 

นายจักรกฤษ  คำเพลิง
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
     
นายพงศ์ปณต ธรรมกันทา
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางวราภรณ์ สุทธิเสริม
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนรากร หลักนาราม
ผู้ช่วยสอน แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
     
   
  นางสาวเกษดาพร อ้ายมา
ผู้ช่วยสอน แผนกวิชาการบัญชี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน
 
     

 

:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ