ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
 

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ