ตลาดแรงงาน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน
ตลาดแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพเถิน

บริษัทโตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ลำปาง) จำกัด
ที่อยู่ : 456 ม.1 ตำบล/แขวง : ชมพู อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง 52100

บริษัทโค้วยู่ฮะลำปาง
ที่อยู่ :
209/1 ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

เทสโก้ โลตัส (สาขาเถิน)
ที่อยู่ : 371 ม.12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

บริษัทอินเตอร์คลีน อินดัสตรีส์ จำกัด
ที่อยู่ : อ.เกาะคา จังหวัดลำปาง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน
ที่อยู่ : 137 ม.12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เถิน
ที่อยู่ : 198/1 ม.6 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

 

 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ