ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ