ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ข้อมูลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
ข้อมูลงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560


 
:: วิทยาลัยการอาชีพเถิน ::
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ