ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดังรายละเอียดแนบ


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน