วิทยาลัยการอาชีพเถิน มีกำหนดการในการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2559 ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำการทดสอบได้ดังไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน