ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร
ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพเถิน


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน