ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่ง ครูพิเสษสอน สาขาวิชาการบัญชี 1 อัตรา
-ตำแหน่ง ครูพิเสษสอน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 1 อัตรา


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน