ประกาศวิทยาลัยการอชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน