ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน