ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาการบัญชี ๑ ตำแหน่ง
 กำหนดการรับสมัคร วันที่ ๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน