ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานราชการ สาขาวิชาสังคมศึกษา


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน