ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สาขาการบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน