ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรานั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดแนบ


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน