ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง นักการภารโรงและยามรักษาการณ์


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน