ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหหน่ง นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน