ประกาศสอบราคาจ้างร้านธุรกิจจำลอง โครงการเตรียมคนไทยสู่ศวรรษที่ 21 มีรายละเอียบแนบดังนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน