ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายนามผู้สอบผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบบ


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน