วิทยาลัยการอาชีพเถิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบดังนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน