ด้วย วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต้องการรับสมัครบุคลากรและสอบคัดเลื่อกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ "ตำแหน่ง พนักงานขับรถ" จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดแนบ


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน