ตามที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา บัดนี้วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว เรียบร้อย จึงขอประกาศผลไม่มีผู้ผ่านการทดสอบ ดังเอกสารแนบ


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน