ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม รายละเอียดแนบดังนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน