ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน