ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดแนบดังต่อไปนี้


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน