วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต้องการรับสมัครบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ "ครูพิเศษสอน" สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเครื่องมือกล จำนวน ๑ ตำแหน่ง


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน