ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงาน ปประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน