ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน