ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเถิน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / เคมี / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา
     


ข่าวโดย : วิทยาลัยการอาชีพเถิน