เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดย ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยได้นำชิ้นงานหลายชิ้นเข้าร่วมจัดโชว์ เช่น การบูรสมุนไพรขนมไทย และ TIC อัญมณีแก้วโป่งข่าม เป็นต้น เข้าร่วมจัดบูท ซึ่งได้รับความสนใจและได้จำหน่ายหลายชิ้น ยินดีกับทุกท่านด้วยน่ะครับ