เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดยท่านว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวชุดาภรณ์ ศรีโกเศส ่ รองผู้อำนวยการบริหารสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดแฟ้มของนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพเถิน และเข้าศึกษาดูงานด้านลูกเสือ-เนตรนารี ทางวิทยาลัยการอาชีพเถิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน และขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง