วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายชรันต์ยุทธ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ DAY CAMPS สอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ กลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเถิน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้กำกับ รองฯผู้กำกับ และพี่เลี้ยงลูกเสือโรเวอร์ ร่วมดำเนินโครงการ ดังกล่าว เพื่อให้กองลูกเสือฯ ได้ดำเนินการตามโครงสร้างหลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี ที่แสดงว่าลูกเสือมีความเข้าใจเรื่องราว ด้านกิจการลูกเสือไทย กิจการลูกเสือโลก บทบาทของตนเองในฐานะลูกเสือวิสามัญ คำปฏิญาณและกฏ ระเบียบแถว กางเต้นท์และรื้อเต้นท์ สูทกรรม แผนที่และเข็มทิศ เงื่อนเชือก การปฐมพยาบาล และความปลอดภัย ณ ลานกิจกรรมลูกเสือ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง