วิทยาลัยการอาชีพเถิน มอบหมายให้  นายวิทยากร เครือกลางรงค์ ว่าที่ร้อยโทวิเชียร มุงเมือง นายณัฐพงศ์ อินทราย นายณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม และพี่เลี้ยงลูกเสือโรเวอร์ เป็นวิทยากรและทีมงานการดำเนินกิจกรรม ในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การพัฒนาทักษะชีวิต (4 องค์ประกอบ) และการขับเคลื่อน จิตสังคมบำบัด ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนแม่วะวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปปาง