ประกาศผลรางวัลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เชื่อความสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ทีมไก่แจ้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทีมTEACH T.I.C 61
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีม G-Code
รางวัลชนะเลิศ ทีม พรหมจารีย์
(เมื่อวันที่ี 5 กรกฎาคม 2561) วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 เชื่อมความสัมพันธ์พี่น้อง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึง 7 สิงหาคม 2561 เพื่อเยาวชนรณรงค์หยุดการพนัน รู้ทัน ไม่เล่นพนันบอล โดยมี ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทีมฟุตบอลที่ได้ลงสมัครแข่งขัน ที่สนามกีฬาของวิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง