วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิทยาลัยการอาชีพเถิน นำโดย ดร.จันทรา ส่งศรี รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน เป็นประธานกล่าวนำพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทย จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศอย่างนานัปการ โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายราชสดุดี วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้จัดเป็นประจำทุกปี