เมื่อวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค (ภาคเหนือ) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดยท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการและได้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของวิทยาลัยการอาชีพเถิน โดยว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักศึกษา เข้าร่วมการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา และนำเสนอการแสดงความจำนง ในการจับคู่ ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน